Pro jednu naši klientku, která se s manželem rozhodla svěřit své třetí dětí prostřednictvím institutu přímé adopce rodičům, které si sama našla, jsme připravili smlouvu, která by měla ošetřit problém, se kterým se rodiče v podobných situacích setkávají. Jde o to, že matce, která dítě porodí, je dopředu jasné, že pokud se o novorozence začne starat a kojit jej, už nezvládne dát jej k adopci.

Smluvní řešení umožňuje, aby matka, která dítě porodila, porodnici opustila, jakmile to její stav umožní.  S dítětem pak v porodnici setrvá náhradní matka, zájemkyně o osvojení. Po určitém vyjednávání nám smlouvu schválila také samotná porodnice, kde uvedli, že se s podobným řešením setkali poprvé. Abychom usnadnili situaci také dalším rodičům, poskytujeme anonymizovanou verzi smlouvy ke stažení zde.

Důvodem pro opatrný přístup orgánů sociálně právní ochrany, případně také zdravotníků, v případech přímé adopce, je skutečnost, že je zde reálné riziko například toho, že dítě bude „prodáno“ někam do zahraničí. Proto jsme klientce od počátku doporučovali vše nejprve rozebrat s orgánem sociální ochrany dítěte, kde příslušná úřednice byla o všem informována (což je zaznamenáno také ve smlouvě). Na druhou stranu jistě není v nejlepším zájmu dítěte, aby toto po porodu muselo putovat například do kojeneckého ústavu, když jsou zde rodiče, kteří se o dítě chtějí starat, a které si vybrala sama matka dítěte.

K tomu, aby se tak nestalo, pomůže právě naše smlouva, která je zmocněním podle zákona o veřejném zdravotním pojištění, zákona o zdravotních službách i nového občanského zákoníku. Samozřejmě naše smlouva nic nemění na tom, že pokud se biologická matka po porodu rozhodne dítě náhradní matce nesvěřit, je to její rozhodnutí, na které má plné právo. Nový občanský zákoník stanoví, že se takto může matka „rozmyslet“ ještě po dobu trvání tzv. předadopční péče, která musí trvat alespoň 6 měsíců.

Je nutné zdůraznit, že podobné situace nejsou legislativou přímo regulovány a naše smlouva tak nemusí být všemi porodnicemi bez problémů přijímána. V každém případě platí, že rodiče, kteří podobně jako naše klientka zvažují přímou adopci s tím, že biologická matka by se po porodu již osobně o dítě nestarala, by neměli situaci podcenit a měli by vše dopředu probrat s právníkem, pracovníky orgánu sociálně právní ochrany dítěte i zaměstnanci porodnice. Jen tak se může podařit efektivně předejít následkům, které budou nepříjemné pro všechny zúčastněné.

David Zahumenský, advokát